Pomoč pri pisanju diplomske naloge

Pisanje diplomske ali magistrske naloge je lahko zelo zahtevno in stresno ter nam vzame nam veliko časa. Iz tega razloga, je predvsem za osebe, ki so zelo zaposlene, ali pa je minilo veliko let od vpisa v študijski program priporočljivo, da si poiščejo pomoč pri pisanju diplomske naloge saj bodo tako lahko hitreje, kvalitetnejše in brez stresa zaključili svoj študij.

Pomoč pri pisanju diplomske naloge vsebuje svetovanje, kako hitreje priti do cilja na čim bolj preprost in učinkovit način. Velikokrat pri pisanju naletimo na ovire, ki se nam zdijo preveč zapletene in ne najdemo rešitve kako bi nadaljevali.  Tako je tudi pri pisanju različnih zaključnih nalog na različnih visokošolskih zavodih in fakultetah. Najpogosteje se zapleti pojavijo pri iskanju literature, izbiri in oblikovanju raziskave, statistični obdelavi podatkov in pisanju zaključka. Iz izkušenj, ki jih imamo lahko trdimo, da naše stranke največkrat poiščejo pomoč pri pisanju diplomske naloge prav pri zgoraj naštetih področjih in poglavjih zaključnih del.

Po statističnih podatkih največ študentov diplomira v roku pet do šest let po vpisu v visokošolski študijski program, vendar pa je zelo veliko tudi tistih, ki diplomirajo po več kot šestih letih.  Na žalost jih zelo veliko število od teh kasneje ne diplomira, saj je verjetnost zaključka študija z vsakim letom manjša, kar je jasno, saj se mnogi zaposlijo, si ustvarijo družino in na ta način izgubijo stik s študijem in fakulteto, predvsem pa s pisanjem strokovnega besedila, kot so diplomske in magistrske naloge.

Pisanje zaključnih nalog je čedalje bolj zahtevno in zahteva čedalje več časa in znanja, pri katerem se moramo povsem osredotočiti na delo, kar pa je včasih nemogoče. Iz tega razloga smo razvili pomoč pri pisanju diplomskih nalog, katero prilagodimo vsakemu posamezniku pri čemer se osredotočimo na njegove probleme, ki jih rešujemo skupaj s skupnim ciljem, čim prej zaključiti študij in se znebiti bremena, ki ga nosimo s seboj.

Tudi pravila pisanja dodiplomskih in podiplomskih zaključnih nalog na različnih visokošolskih zavodih in univerzah se ves čas spreminjajo, zato jim je težko slediti, kar nam še otežuje pisanje, saj se lahko zgodi, da besedilo, ki ga imamo že napisanega ne ustreza pravilom, ali pa literatura, ki smo jo uporabili zastara in je potrebno dodati nove vire in literaturo, ter poiskati novejše raziskave, ki pokrivajo izbrano področje. Predvsem v zadnjem času dajejo fakultete velik poudarek na izbiro literature, ki mora biti strokovna, aktualna in v skladu z navodili, ki se razlikujejo od fakultete do fakultete. Še posebej je pomembno, da izberemo kvalitetne raziskave z izbranega področja, ki so aktualne in podprte z znanstvenim raziskovanjem, katerih rezultate bomo uporabili pri pisanju našega dela in jih primerjali z rezultati lastne raziskave.

Če so vaši problemi podobni zgoraj opisanim, vam svetujemo, da si poiščete pomoč pri pisanju diplomskih nalog in drugih strokovnih besedil, saj si boste tako povečali možnost za uspešen zaključek študija, s tem pa se vam bodo odprle nove možnosti na poslovnem področju in pri ustvarjanju osebne karierne poti. Pošljite nam elektronsko pismo v katerem opišite svoje probleme, mi pa vas bomo poklicali in skupaj bomo našli rešitev.

Izbira virov in literature za zaključne naloge

Izbira virov pri diplomski in magistrski nalogi je ključnega pomena za dobro napisan izdelek, ki bo temeljil na strokovnih teoretičnih osnovah. Če želite napisati aktualen izdelek (diplomska naloga, magistrska naloga,…), morate poiskati prispevke v strokovnih člankih in monografskih publikacijah, ki niso starejši od pet let. V virih in literaturi morate poiskati podporne raziskave in primere iz praks, kar je zelo pomembno za dobro teoretično osnovo, hkrati pa vam bodo dali osnove za raziskavo, ki jo boste izvedli za potrebe zaključnega dela.

Knjige, priročnike, monografske publikacije, zbornike in strokovne revije lahko poiščete v knjižnicah, ki so vam dostopne, oziroma preko spletne strani COBISS.SI, kjer lahko iščete literaturo po avtorju, naslovu ali ključnih besedah, kar je v vašem primeru najbolj primerno. Za iskanje tujih strokovnih člankov je zelo uporaben tudi sistem MREŽNIK v katerega vstopamo skozi NUK, vendar za to potrebujemo geslo, saj so članki plačljivi, le nekatere fakultete pa omogočajo svojim študentom dostop do strokovnih revij z različnih področij, ki jih ponuja MREŽNIK.

Poleg tega lahko literaturo in vire iščete tudi na spletu. Kar nekaj strokovnih člankov je dostopnih tudi brezplačno, preko različnih portalov in spletnih strani fakultet. Pri iskanju virov na spletu pa morate biti pozorni, da so le ti ustrezni (strokovno podprti), saj mnogi mentorji zavračajo podatke in navedbe s spletnih strani kot je wikipedija, različni blogi in forumi.

Naj vas še enkrat opozorimo, da je izbira virov in literature, poleg izbire teme zaključnega dela, najpomembnejši del naloge, katero boste s pomočjo naših nasvetov pisali bolje in bolj optimistično.