Magistrska naloga

V zadnjih nekaj letih se vse pogosteje odločamo za nadaljevanje študija na drugi stopnji, še posebej odkar je v Sloveniji prisoten bolonjski študij oziroma bolonjski sistem, ki je uveden v slovenske fakultete in visoke šole po študijskem letu 2009/2010.

Pisanje magistrske naloge je bolj zahtevno delo kot pisanje diplomske naloge, saj zahteva večji izbor literature (tudi v tujem jeziku), aktualno izbiro teme magistrske naloge in ustrezno raziskavo, katere rezultati morajo biti primerno statistično obdelani.

Pri pisanju magistrskega dela po navadi največ problemov povzroča prav izbira dobrih virov in literature, saj se moramo zavedati, da morajo biti pri tej stopnji študija literatura in viri bolj strokovni in podprti z znanstvenim raziskovanjem. Prav tako je težje poiskati primerno raziskavo, na podlagi katere bomo razvijali lastno raziskavo, ki je temeljni del magistrskega dela. 

Prav pri raziskavah se v veliko primerih pojavi nov problem, ki je zelo pogost pri delu in velikokrat terja velike napore in dodatna znanja, ki jih na fakultetah v veliko primerih ne dobimo. Največja težava je statistična obdelava podatkov, ki je pri magistrskih delih precej bolj zahtevna kot pri diplomskih nalogah, saj gre tu navadno za preverjanje postavljenih hipotez. Pri tem pa se moramo zavedati, da je pomembno že, kako bomo raziskavo zasnovali in kako bomo postavili hipoteze, da bo preverjanje sploh mogoče. Pogosto se namreč zgodi, da študentje že začnejo z raziskavo, kasneje pa se ugotovi, da vsebina raziskave ne vsebuje informacij, ki bi bile potrebne za preverjanje hipotez. V takem primeru je potrebno spremeniti hipoteze, kar zahteva novo dispozicijo, ali pa ponovitev raziskave z dodatnimi vprašanji, kar nam vzame veliko časa in povzroči veliko dodatnega dela.

Iz naštetih razlogov je zelo pomembno, da začnete magistrsko nalogo pisati premišljeno in z dobrim načrtom dela, saj boste le tako uspeli in v sprejemljivem časovnem roku končali svoj študij. 

Glede na to, da je pri današnjem tempu življenja vse manj časa, je razumljivo, da ga zmanjkuje tudi za pisanje zaključnih nalog in s tem seveda tudi magistrske naloge, brez katere bo vaš študij neuspešen, kljub temu, da ste opravili vse izpite in obveznosti. Zato vam predlagamo, da si pri pisanju vaše magistrske naloge poiščete pomoč, ki vas bo usmerila na pravo pot in vam bo pomagala uspešno končati vaš življenjski projekt.

Pri pisanju magistrske naloge vam nudimo pomoč pri:

  • Izbiri aktualne teme magistrske naloge, ki mora ustrezati vsem zahtevam določene fakultete.
  • Iskanju tuje in domače literature s področij, ki jih vsebuje vaša magistrska naloga. Literatura mora biti strokovna, znanstvena in časovno aktualna.
  • Iskanju primerne osnove za raziskavo znotraj strokovne literature, ki vas bo usmerjala skozi celotni empirični del naloge.
  • Pripravi in izvedbi raziskave, ki je eden najpomembnejših delov naloge. Raziskava mora biti dobro načrtovana, da nam kasneje ne bo povzroča la dodatnih problemov in dodatnega dela.
  • Statistični obdelavi podatkov, izbiri statističnih metod in prikazu rezultatov.
  • Uporabi raziskave v praksi.
  • Tehničnem oblikovanju, ki je prilagojeno zahtevam določene fakultete.
  • Pripravi na zagovor s katerim boste uspešno zaključili svoje delo.

Če ste ugotovili, da sami časovno, ali pa zaradi problemov na katere ste naleteli ne boste uspeli končati svojega študija, vam predlagamo, da nas kontaktirate in skupaj bomo zagotovo našli rešitev, ki vas bo pripeljala do vašega cilja.