Kako napisati dobro diplomsko ali magistrsko nalogo?

Ključni faktorji, ki jih moramo upoštevati pred začetkom pisanja diplomske ali magistrske naloge:

  1. Izberite dobrega mentorja. Pri izbiri mentorja naj vam pomagajo vaši študijski kolegi, ki so se že lotili dela. Prepričajte se, da bo vaš mentor hitro odziven, saj se lahko v nasprotnem primeru vaše diplomiranje zelo zavleče. Zelo je pomembno, da je mentor tudi lahko dostopen, dobro je, da je mentor na fakulteti redni profesor, saj tako bolje pozna pravila in prakso pri postopku diplomiranja na vaši fakulteti.
  2. Izberite primerno temo diplomskega ali magistrskega dela. Zelo je pomembno, da izberete temo, ki jo vsaj malo poznate in, ki vam je zanimiva, saj bo tako pisanje veliko lažje. Poleg tega morate preveriti ali je dovolj dostopne literature na to temo, saj se pogosto med pisanjem naloge ugotovi, da ni na voljo dovolj strokovne literature in je kasneje potrebno popraviti dispozicijo.

Dobro premislite kako bo potekalo raziskovalno delo v nalogi. Temeljni in najpomembnejši del zaključne naloge je empirični del, v katerem navadno izvedemo raziskavo. Najpogosteje za raziskovalno orodje izberemo anketo. Preden se odločimo za pisanje naloge moramo vedeti kaj bomo raziskovali, kako bomo prišli do podatkov, in najpomembnejše, ali podobne raziskave že obstajajo, in so bile izvedene na drugem področju ali v drugem okolju. Najbolje je, če najprej najdemo raziskavo, ki bi jo lahko prenesli na našo temo ali v naše okolje in na podlagi nje oblikujemo zaključno delo. Na primer: raziskavo, ki je bila opravljena v Avstraliji na temo zadovoljstva zaposlenih pri delu, prenesemo v slovensko podjetje, kjer bomo opravili podobno raziskavo. V raziskavi uporabimo podobna vprašanja, hipoteze, cilje in statistične metode. Poleg tega moramo biti pozorni, kako in kje bomo izvedli našo anketo (spletna, osebna), da bo dovolj odziva. Uporabiti moramo tudi dovolj vprašanj, da bomo zadovolji potrebo po preverjanju hipotez.