Seminarska naloga

Izdelava seminarskih nalog je v zadnjih nekaj letih pomemben del študijskega programa. Nekateri profesorji jih zahtevajo za pristop k izpitu, drugi jo delno upoštevajo pri skupni oceni predmeta, nekateri pa dajejo bistven poudarek pri opravljanju obveznosti iz določenega predmeta prav seminarskim nalogam. Če vam pisanje seminarskih nalog ne gre najbolje od rok, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. Cena pomoči pri izdelavi seminarske naloge je v naprej dogovorjena, pomoč pa je kakovostna in hitra.

Skozi pisanje seminarske naloge, če se ga seveda lotite pravilno, se lahko veliko naučite in znanje uporabite pri zaključni nalogi, pa naj si bo to diplomska ali magistrska naloga. Pri samem pisanju se morate zavedati določenih pravil in postopkov, ki vam bodo olajšale samo izdelavo seminarske naloge. Z dobro izdelano nalogo si lahko izboljšate zaključno oceno pri določenem predmetu, saj je v nekaterih primerih lažje napisati dobro seminarsko nalogo, kot dobro opraviti druge potrebne obveznosti pri predmetih. Pri tem vam, kot rečeno, za ugodno ceno lahko pomagamo mi.

Pomembno je, da pri tem, ko se boste lotili izdelave seminarske naloge izberete temo, ki vam je blizu in katero dobro poznate, saj vam bo tako zbiranje literature in pisanje naloge v večje veselje, poleg tega pa se boste ob tem še veliko naučili in okrepili področje, ki ga že obvladate do določene mere. Pri izboru teme pa je pomembno, da izberete temo, za katero obstaja dovolj dostopne literature. Dobro izbrana literatura je ključna, če želite, da vam uspe dobra izdelava seminarske naloge. Pri iskanju literature vam lahko pomagamo tudi mi. Cena pomoči pri iskanju literature je dogovorjena v naprej. Iskanje virov in literature je pomembno, saj kot je omenjeno, seminarsko nalogo kasneje uporabimo tudi za zaključno nalogo, zato je pomembno, da je dobro napisana.

Prav tako vam bo iz zgoraj naštetih razlogov lažje pri predstavitvi naloge pred profesorjem, saj, če nam je tema naloge blizu, lažje odgovarjamo na postavljena vprašanja ob predstavitvi in zagovoru. Omenjeno velja tudi za diplomsko in magistrsko nalogo. Pomagamo vam lahko tudi pri pripravi predstavitve seminarske naloge in vas pripravimo na zagovor.

Izdelava seminarske naloge je lahko velik zalogaj, zato vam nudimo pomoč pri:

  • izbiri ustrezne teme seminarske naloge (cena po dogovoru),
  • zbiranju virov in literature (domače in tuje) (cena po dogovoru),
  • oblikovanju strukture seminarske naloge (cena po dogovoru),
  • izvedbi raziskave, če je ta potrebna (cena po dogovoru),
  • oblikovanju seminarske naloge (cena po dogovoru), in
  • pripravi na predstavitev in zagovor naloge (cena po dogovoru).

Ko začnete s pisanjem je najbolje, da si najprej nalogo strukturirate vsaj po glavnih poglavjih, da boste vedeli, katero literaturo boste iskali in o čem bo govorila. Pri zbiranju literature in strukturi naloge vam je lahko strokovno svetovanje, ki ga nudimo v veliko pomoč, saj sta ta dva dela naloge ključnega pomena za nadaljevanje. Če literatura ni dobro izbrana in struktura naloge ni dobro postavljena boste v nadaljevanju zagotovo naleteli na določene ovire, ki vam bodo vzele dragocen čas in vam bodo povzročile veliko nepotrebnega dela. Izdelava strukture seminarske naloge je ključna za začetek pisanja, takoj za izborom tematike.

Še ena izmed pomembnih zadev pri izdelavi seminarske naloge je metodologija dela, katero boste izbrali za nalogo. Naloga je lahko teoretična, praktična, lahko je v obliki projektne naloge, poslovnega načrta, lahko pa predstavlja študijo primera. Vsekakor se je treba za metodologijo odločiti pred začetkom pisanja naloge, po navadi pa je metodologija opredeljena že v navodilih za izdelavo seminarske naloge, ki jih poda mentor.

Pomembno je tudi, da skozi pisanje naloge ves čas sledite oblikovnim navodilom in navodilom za pisanje zaključnih del, ki jih po navadi najdemo na spletnih straneh fakultet ali v e-učilnicah. Vestno si zapisujte vse avtorje po katerih navajate, letnice publikacij in strani na katerih se nahajajo vaši citati, saj boste kasneje, ko bo naloga napisana težko našli literaturo in predvsem strani na katerih se nahajajo citati, brez da bi ponovno predelali vse, kar ste že prebrali. Pri seznamu literature lahko uporabite tudi različne programe, ki so vam lahko v pomoč (Zotero, Endnote,…). Literaturo vam lahko uredimo tudi mi. Cena je ugodna.

Pri vsem naštetem vam torej lahko pomagamo in vam olajšamo delo, saj imamo veliko izkušenj s pomočjo pri pisanju različnih nalog z različnih področij. Izdelava seminarske naloge lahko postane naša skrb in dobili boste pomoč, ki jo potrebujete. Z našo pomočjo boste hitreje prišli do cilja, naloga bo kakovostna, vam pa bo ostalo več prostega časa, ki bi ga drugače porabili za pisanje naloge, ki ne bi bila dobro načrtovana in iz tega razloga bi bilo delo naporno in vam v veliko breme.

Za ceno pomoči pri izdelavi seminarskih nalog se dogovorimo skupaj, saj se cene razlikujejo glede na tematiko, težavnost in obseg.