Seminarska naloga

Seminarske in projektne naloge so postale v zadnjih nekaj letih pomemben del študijskega programa. Nekateri profesorji jih zahtevajo za pristop k izpitu, drugi jo delno upoštevajo pri skupni oceni predmeta, nekateri pa dajejo bistven poudarek pri opravljanju obveznosti iz določenega predmeta prav seminarskim nalogam. Če vam pisanje seminarskih nalog ne gre najbolje od rok, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali.

Skozi pisanje seminarske naloge, če se ga seveda lotite pravilno, se lahko veliko naučite in znanje uporabite pri zaključni nalogi, pa naj si bo to diplomska ali magistrska naloga. Z dobro seminarsko nalogo si lahko izboljšate zaključno oceno pri določenem predmetu, saj je v nekaterih primerih lažje napisati dobro seminarsko nalogo, kot dobro opraviti druge potrebne obveznosti pri predmetih.

Pomembno je, da pri seminarski nalogi izberete temo, ki vam je blizu in katero dobro poznate, saj nam bo tako zbiranje literature in pisanje naloge v večje veselje, poleg tega pa se boste ob tem še veliko naučili in okrepili področje, ki ga že obvladate do določene mere. 

Prav tako vam bo iz naštetih razlogov lažje pri predstavitvi seminarske naloge pred profesorjem, saj, če nam je tema naloge blizu, lažje odgovarjamo na postavljena vprašanja ob predstavitvi in zagovoru. Omenjeno velja tudi za diplomsko in magistrsko nalogo.

Pri pisanju seminarske naloge vam nudimo pomoč pri:

  • izbiri ustrezne teme seminarske naloge,
  • zbiranju virov in literature (domače in tuje),
  • oblikovanju strukture seminarske naloge,
  • izvedbi raziskave, če je ta potrebna,
  • oblikovanju seminarske naloge in
  • pripravi na predstavitev in zagovor naloge.

Iskanje virov in literature je pomembno tudi pri seminarskih nalogah, saj kot je omenjeno, seminarsko nalogo lahko kasneje uporabimo tudi za zaključno nalogo, zato je pomembno, da je dobro napisana. 

Ko začnete s pisanjem je najbolje, da si najprej nalogo strukturirate vsaj po glavnih poglavjih, da boste vedeli, katero literaturo boste iskali in o čem bo govorila. Pri zbiranju literature in strukturi naloge vam je lahko strokovno svetovanje, ki ga nudimo v veliko pomoč, saj sta ta dva dela naloge ključnega pomena za nadaljevanje. Če literatura ni dobro izbrana in struktura naloge ni dobro postavljena boste v nadaljevanju zagotovo naleteli na določene ovire, ki vam bodo vzele dragocen čas in vam bodo povzročile veliko nepotrebnega dela.

Pomembno je tudi, da skozi pisanje naloge ves čas sledite oblikovnim navodilom in navodilom za pisanje zaključnih del, ki jih po navadi najdemo na spletnih straneh fakultet ali v e-učilnicah. Vestno si zapisujte vse avtorje po katerih navajate, letnice publikacij in strani na katerih se nahajajo vaši citati, saj boste kasneje, ko bo naloga napisana težko našli literaturo in predvsem strani na katerih se nahajajo citati, brez da bi ponovno predelali vse, kar ste že prebrali. 

Pri naštetem vam lahko pomagamo in vam olajšamo delo, saj imamo veliko izkušenj s pomočjo pri pisanju različnih nalog z različnih področij. Z našo pomočjo boste hitreje prišli do cilja, naloga bo kvalitetna, vam pa bo ostalo več prostega časa, ki bi ga drugače porabili za pisanje naloge, ki ne bi bila dobro načrtovana in iz tega razloga bi bilo delo naporno in vam v veliko breme.