Pomoč pri pisanju magistrske naloge

Zakaj poiskati pomoč pri pisanju magistrske naloge? Na to vprašanje je zelo veliko odgovorov in vsakdo ima svoj razlog zakaj potrebuje pomoč.

Nekateri poiščejo pomoč, ker je minilo že veliko let odkar so končali z ostalimi študijskimi obveznostmi in so izgubili stik z aktualnimi temami v panogi, strokovnim jezikom, na fakultetah so se spremenila pravila za pisanje diplomskih nalog, ne vedo kje bi iskali literaturo in vire, ter mnogi drugi razlogi, ki jih ovirajo pri začetku pisanja naloge.

Spet drugi se odločijo da poiščejo pomoč, ker so pri pisanju naleteli na problem, ki se jim zdi nerešljiv in ne najdejo poti naprej. To se po navadi zgodi pri raziskavi, oblikovanju ankete in seveda obdelavi podatkov. Zelo pogosto probleme povzroča tudi interpretacija rezultatov raziskave in njena uporaba v praksi.

V veliko primerih se zgodi, da v času študija ne dobimo dovolj znanja s področja statistike ter statistične obdelave podatkov. Za ustrezno statistično obdelavo je pomembno izbrati prave metode, ki pa jih moramo predvideti še preden oblikujemo raziskavo, določimo njene cilje, metode in postavimo hipoteze, ki jih bomo preverjali v nalogi.

V večini primerov pri nas posamezniki poiščejo pomoč iz razloga, ker ne vedo, kako začeti z delom. Zagotovo je začetek najtežji in pri tem je zelo pomembno, da izberemo pravo temo, ki nam je blizu in ustreza standardom fakultete. Naslednji korak je dobra izbira mentorja, ki je ažuren in priporočen s strani študijskih kolegov. Pred začetkom pisanja je potrebno poiskati tudi ustrezne vire in literaturo, ki morajo biti za potrebe magistrskega dela tudi v tujem jeziku, kar velikokrat povzroča preglavice. Ko smo zaključili s prvimi tremi koraki smo na dobri poti k uresničitvi cilja, ki smo si ga zadali.

Pomoč, ki jo nudimo lahko obravnava le določen del naloge, lahko pa vas usmerjamo skozi celotno pisanje magistrske naloge. Z našo pomočjo boste študij zaključili uspešno, v razumljivem časovnem obdobju in brez nepotrebnega stresa, ki lahko vpliva na vas in na vaše bližnje.

Pomoč pri pisanju diplomske naloge

Pisanje diplomske ali magistrske naloge je lahko zelo zahtevno in stresno ter nam vzame nam veliko časa. Iz tega razloga, je predvsem za osebe, ki so zelo zaposlene, ali pa je minilo veliko let od vpisa v študijski program priporočljivo, da si poiščejo pomoč pri pisanju diplomske naloge saj bodo tako lahko hitreje, kvalitetnejše in brez stresa zaključili svoj študij.

Pomoč pri pisanju diplomske naloge vsebuje svetovanje, kako hitreje priti do cilja na čim bolj preprost in učinkovit način. Velikokrat pri pisanju naletimo na ovire, ki se nam zdijo preveč zapletene in ne najdemo rešitve kako bi nadaljevali.  Tako je tudi pri pisanju različnih zaključnih nalog na različnih visokošolskih zavodih in fakultetah. Najpogosteje se zapleti pojavijo pri iskanju literature, izbiri in oblikovanju raziskave, statistični obdelavi podatkov in pisanju zaključka. Iz izkušenj, ki jih imamo lahko trdimo, da naše stranke največkrat poiščejo pomoč pri pisanju diplomske naloge prav pri zgoraj naštetih področjih in poglavjih zaključnih del.

Po statističnih podatkih največ študentov diplomira v roku pet do šest let po vpisu v visokošolski študijski program, vendar pa je zelo veliko tudi tistih, ki diplomirajo po več kot šestih letih.  Na žalost jih zelo veliko število od teh kasneje ne diplomira, saj je verjetnost zaključka študija z vsakim letom manjša, kar je jasno, saj se mnogi zaposlijo, si ustvarijo družino in na ta način izgubijo stik s študijem in fakulteto, predvsem pa s pisanjem strokovnega besedila, kot so diplomske in magistrske naloge.

Pisanje zaključnih nalog je čedalje bolj zahtevno in zahteva čedalje več časa in znanja, pri katerem se moramo povsem osredotočiti na delo, kar pa je včasih nemogoče. Iz tega razloga smo razvili pomoč pri pisanju diplomskih nalog, katero prilagodimo vsakemu posamezniku pri čemer se osredotočimo na njegove probleme, ki jih rešujemo skupaj s skupnim ciljem, čim prej zaključiti študij in se znebiti bremena, ki ga nosimo s seboj.

Tudi pravila pisanja dodiplomskih in podiplomskih zaključnih nalog na različnih visokošolskih zavodih in univerzah se ves čas spreminjajo, zato jim je težko slediti, kar nam še otežuje pisanje, saj se lahko zgodi, da besedilo, ki ga imamo že napisanega ne ustreza pravilom, ali pa literatura, ki smo jo uporabili zastara in je potrebno dodati nove vire in literaturo, ter poiskati novejše raziskave, ki pokrivajo izbrano področje. Predvsem v zadnjem času dajejo fakultete velik poudarek na izbiro literature, ki mora biti strokovna, aktualna in v skladu z navodili, ki se razlikujejo od fakultete do fakultete. Še posebej je pomembno, da izberemo kvalitetne raziskave z izbranega področja, ki so aktualne in podprte z znanstvenim raziskovanjem, katerih rezultate bomo uporabili pri pisanju našega dela in jih primerjali z rezultati lastne raziskave.

Če so vaši problemi podobni zgoraj opisanim, vam svetujemo, da si poiščete pomoč pri pisanju diplomskih nalog in drugih strokovnih besedil, saj si boste tako povečali možnost za uspešen zaključek študija, s tem pa se vam bodo odprle nove možnosti na poslovnem področju in pri ustvarjanju osebne karierne poti. Pošljite nam elektronsko pismo v katerem opišite svoje probleme, mi pa vas bomo poklicali in skupaj bomo našli rešitev.

Izbira virov in literature za zaključne naloge

Izbira virov pri diplomski in magistrski nalogi je ključnega pomena za dobro napisan izdelek, ki bo temeljil na strokovnih teoretičnih osnovah. Če želite napisati aktualen izdelek (diplomska naloga, magistrska naloga,…), morate poiskati prispevke v strokovnih člankih in monografskih publikacijah, ki niso starejši od pet let. V virih in literaturi morate poiskati podporne raziskave in primere iz praks, kar je zelo pomembno za dobro teoretično osnovo, hkrati pa vam bodo dali osnove za raziskavo, ki jo boste izvedli za potrebe zaključnega dela.

Knjige, priročnike, monografske publikacije, zbornike in strokovne revije lahko poiščete v knjižnicah, ki so vam dostopne, oziroma preko spletne strani COBISS.SI, kjer lahko iščete literaturo po avtorju, naslovu ali ključnih besedah, kar je v vašem primeru najbolj primerno. Za iskanje tujih strokovnih člankov je zelo uporaben tudi sistem MREŽNIK v katerega vstopamo skozi NUK, vendar za to potrebujemo geslo, saj so članki plačljivi, le nekatere fakultete pa omogočajo svojim študentom dostop do strokovnih revij z različnih področij, ki jih ponuja MREŽNIK.

Poleg tega lahko literaturo in vire iščete tudi na spletu. Kar nekaj strokovnih člankov je dostopnih tudi brezplačno, preko različnih portalov in spletnih strani fakultet. Pri iskanju virov na spletu pa morate biti pozorni, da so le ti ustrezni (strokovno podprti), saj mnogi mentorji zavračajo podatke in navedbe s spletnih strani kot je wikipedija, različni blogi in forumi.

Naj vas še enkrat opozorimo, da je izbira virov in literature, poleg izbire teme zaključnega dela, najpomembnejši del naloge, katero boste s pomočjo naših nasvetov pisali bolje in bolj optimistično.

Kako napisati dobro diplomsko ali magistrsko nalogo?

Ključni faktorji, ki jih moramo upoštevati pred začetkom pisanja diplomske ali magistrske naloge:

  1. Izberite dobrega mentorja. Pri izbiri mentorja naj vam pomagajo vaši študijski kolegi, ki so se že lotili dela. Prepričajte se, da bo vaš mentor hitro odziven, saj se lahko v nasprotnem primeru vaše diplomiranje zelo zavleče. Zelo je pomembno, da je mentor tudi lahko dostopen, dobro je, da je mentor na fakulteti redni profesor, saj tako bolje pozna pravila in prakso pri postopku diplomiranja na vaši fakulteti.
  2. Izberite primerno temo diplomskega ali magistrskega dela. Zelo je pomembno, da izberete temo, ki jo vsaj malo poznate in, ki vam je zanimiva, saj bo tako pisanje veliko lažje. Poleg tega morate preveriti ali je dovolj dostopne literature na to temo, saj se pogosto med pisanjem naloge ugotovi, da ni na voljo dovolj strokovne literature in je kasneje potrebno popraviti dispozicijo.

Dobro premislite kako bo potekalo raziskovalno delo v nalogi. Temeljni in najpomembnejši del zaključne naloge je empirični del, v katerem navadno izvedemo raziskavo. Najpogosteje za raziskovalno orodje izberemo anketo. Preden se odločimo za pisanje naloge moramo vedeti kaj bomo raziskovali, kako bomo prišli do podatkov, in najpomembnejše, ali podobne raziskave že obstajajo, in so bile izvedene na drugem področju ali v drugem okolju. Najbolje je, če najprej najdemo raziskavo, ki bi jo lahko prenesli na našo temo ali v naše okolje in na podlagi nje oblikujemo zaključno delo. Na primer: raziskavo, ki je bila opravljena v Avstraliji na temo zadovoljstva zaposlenih pri delu, prenesemo v slovensko podjetje, kjer bomo opravili podobno raziskavo. V raziskavi uporabimo podobna vprašanja, hipoteze, cilje in statistične metode. Poleg tega moramo biti pozorni, kako in kje bomo izvedli našo anketo (spletna, osebna), da bo dovolj odziva. Uporabiti moramo tudi dovolj vprašanj, da bomo zadovolji potrebo po preverjanju hipotez.

Pisanje zaključne naloge

Pisanje zaključne naloge, pa naj si bo to diplomska ali magistrska naloga je zahtevno delo, še posebej, če je minilo že nekaj let odkar smo končali s predavanji, izpiti in drugimi študijskimi obveznostmi. Z upoštevanjem naših nasvetov vam bo pisanje diplomske ali magistrske naloge lažje.

Nasveti za pisanje diplomske naloge:

  1. Izberite dobre vire in literaturo. Viri in literatura morajo biti čim bolj novi, pomembno pa je, da se njihova vsebina povezuje z vsebino vaše zaključne naloge. Odsvetujemo vam pretirano uporabo internetnih virov, saj pogosto le ti niso verodostojni. Če obvladate tuj jezik, vam priporočamo, da poiščete vire v tujem jeziku. Zelo dobro je, če vključimo v vire in literaturo tudi dela našega mentorja.
  2. Ves čas navajajte, povzemajte in citirajte. V teoretičnem delu zaključne naloge sproti navajajte vire, saj mora biti vse besedilo opremljeno z avtorji od koder ste povzemali ali citirali napisano. V teoretičnem delu vaša mnenja ne pridejo v poštev, razen kakega stavka, ki izraža vaše mnenje. Torej, vse besedilo, ki je napisano v teoretičnem delu, mora biti povzeto po določenem strokovnem besedilu, kar mora biti tudi navedeno. Pozorni bodite, da boste avtorje pravilno navajali ali citirali in upoštevali razlike med navedbami, citati in povzemanjem.
  3. Sproti vpisujte uporabljeno literaturo in vire. Skozi pisanje naloge na seznam virov in literature ves čas vpisujte uporabljene vire, da se ne bo na koncu zgodilo, da bi kakega izpustili ali pa ga ne bi več našli.
  4. Med pisanjem upoštevajte tehnična navodila za pisanje diplomskih ali magistrskih nalog. Da si olajšate delo že na začetku preberite tehnična navodila in jim sledite. Najbolje je, če si jih natisnete in jih imate ves čas pri sebi, ko pišete nalogo.
  5. Pri oblikovanju raziskave (po navadi anketa) si vedno pomagajte s podobno raziskavo, ki je bila že opravljena na to ali podobno temo. Lahko povežete tudi več raziskav. Zelo dobro je, da to raziskavo najdemo že pred izbiro teme in jo prilagodimo našim potrebam. Pomembno je, da si vprašanj v raziskavi ne izmišljujemo sami, še posebej, če gre za določeno strokovno raziskovanje, kot je na primer merjenje osebnostnih lastnosti, merjenje zadovoljstva in podobno. Naša raziskava mora imeti vedno podlago pri drugi raziskavi, ki je bila objavljena v strokovni publikaciji.
  6. Zaključek. Že med pisanjem naloge si zapisujemo opazke in mnenja, ki jih bomo opredelili v zaključku naše naloge, saj bo tako pisanje zaključka veliko lažje. Poleg tega, lahko skozi prebiranje literature pozorno spremljamo in si zapisujemo mnenja drugih avtorjev o izbrani temi, ki nam lahko kasneje pomagajo pri pisanju zaključka naše naloge.

Za še več nasvetov so vam na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.