Diplomska naloga

Pisanje diplomske naloge je lahko zelo naporno delo, hkrati, pa vam uspešno zaključen študij prinese veliko zadovoljstvo in veselje. Pri tem je zelo pomembno, da se pisanja lotite na pravi način, ker boste drugače skozi delo naleteli na različne probleme, ki vam bodo vzeli zelo veliko časa in bodo terjali dodatne napore, zaradi katerih boste mnogi tudi obupali, kar pa je nesmiselno, saj ste se zelo trudili, da ste opravili vse izpite in obveznosti. 

Iz razloga, da vam olajšamo delo, vam pri pisanju diplomske naloge nudimo pomoč pri:

  • Izbiri teme diplomske naloge.
  • Izbiri mentorja.
  • Iskanju potrebne literature in virov domačih in tujih avtorjev.
  • Oblikovanju strukture diplomske naloge.
  • Oblikovanju in izvedbi raziskave.
  • Izbiri primerne statistične metode.
  • Tehničnem oblikovanju besedila.
  • Pripravi predstavitve in zagovoru diplomske naloge.

Izbira teme diplomske naloge in mentorja je zelo pomemben faktor pri pisanju diplomske naloge. Če želite končati diplomsko nalogo v roku, ki ste si ga zastavili je pomembno, da izberete dobrega in predvsem odzivnega mentorja, ki bo hitro in jasno odgovarjal na vaša vprašanja in vam s svojimi nasveti pomagal, da boste čim hitreje in čim lažje dokončali študij. V primeru, da je mentor neaktiven se lahko pisanje naloge zavleče za več mesecev.

Tudi izbira teme naloge je pomembna saj mora biti aktualna, hkrati pa je pomembno, da obstaja dovolj literature s tega področja. Pri iskanju literature smo vam s svojimi nasveti lahko v veliko pomoč, saj natančno vemo, kje iskati določeno literaturo z določenega področja.

Še en pomemben dejavnik, ki ga morate upoštevati ob začetku pisanja diplomske naloge in zbiranju literature je primerna struktura naloge, ki jo morate čim prej oblikovati, saj vam bo tako delo zelo olajšano. Poleg tega boste s pomočjo strukture naloge hitreje in natančneje zbrali literaturo v kateri boste našli tudi raziskavo, ki vam bo v oporo pri vaši lastni raziskavi in na podlagi katere boste lahko naredili primerjavo z rezultati vaše raziskave. 

Raziskava na kateri bo temeljila vaša diplomska naloga, oziroma raziskovalni del vaše naloge je ključnega pomena za empirični del, ki je bistven in je produkt vašega lastnega dela. Kje najti primerno raziskavo, kako oblikovati vprašalnik, kje ga objaviti, da boste dobili čim več izpolnjenih anketnih vprašalnikov,..? Na vsa ta vprašanja lahko najdete odgovore pri nas.

Zelo zahteven del diplomske naloge je statistična obdelava podatkov v zahtevanih statističnih programih. Tudi pri tem vam nudimo pomoč, saj lahko nepoznavanje programa in nepravilna izbira statistične metode vzame veliko časa in truda, ki je po našem mnenju nepotreben.

Potem, ko je glavnina besedila napisanega in so obdelani rezultati raziskave je potrebno napisati že zaključek oziroma sklep v katerem mora biti podano vaše lastno mnenje in smernice za nadaljnje raziskovanje ter izzivi v prihodnosti na obravnavanem področju.

Ko boste končali s pisanjem vaše diplomske naloge in bo mentor potrdil ustreznost dela, vas čaka še zagovor, ki je za marsikoga stresen dogodek. Z našo pomočjo boste pripravili ustrezno predstavitev in zagovor diplomske naloge vam bo ostal v lepem spominu. S tem dejanjem pa boste zaključili svoj študij, ki ga boste lahko tudi nadaljevali na višjem nivoju.