Pisanje zaključne naloge

Pisanje zaključne naloge, pa naj si bo to diplomska ali magistrska naloga je zahtevno delo, še posebej, če je minilo že nekaj let odkar smo končali s predavanji, izpiti in drugimi študijskimi obveznostmi. Z upoštevanjem naših nasvetov vam bo pisanje diplomske ali magistrske naloge lažje.

Nasveti za pisanje diplomske naloge:

  1. Izberite dobre vire in literaturo. Viri in literatura morajo biti čim bolj novi, pomembno pa je, da se njihova vsebina povezuje z vsebino vaše zaključne naloge. Odsvetujemo vam pretirano uporabo internetnih virov, saj pogosto le ti niso verodostojni. Če obvladate tuj jezik, vam priporočamo, da poiščete vire v tujem jeziku. Zelo dobro je, če vključimo v vire in literaturo tudi dela našega mentorja.
  2. Ves čas navajajte, povzemajte in citirajte. V teoretičnem delu zaključne naloge sproti navajajte vire, saj mora biti vse besedilo opremljeno z avtorji od koder ste povzemali ali citirali napisano. V teoretičnem delu vaša mnenja ne pridejo v poštev, razen kakega stavka, ki izraža vaše mnenje. Torej, vse besedilo, ki je napisano v teoretičnem delu, mora biti povzeto po določenem strokovnem besedilu, kar mora biti tudi navedeno. Pozorni bodite, da boste avtorje pravilno navajali ali citirali in upoštevali razlike med navedbami, citati in povzemanjem.
  3. Sproti vpisujte uporabljeno literaturo in vire. Skozi pisanje naloge na seznam virov in literature ves čas vpisujte uporabljene vire, da se ne bo na koncu zgodilo, da bi kakega izpustili ali pa ga ne bi več našli.
  4. Med pisanjem upoštevajte tehnična navodila za pisanje diplomskih ali magistrskih nalog. Da si olajšate delo že na začetku preberite tehnična navodila in jim sledite. Najbolje je, če si jih natisnete in jih imate ves čas pri sebi, ko pišete nalogo.
  5. Pri oblikovanju raziskave (po navadi anketa) si vedno pomagajte s podobno raziskavo, ki je bila že opravljena na to ali podobno temo. Lahko povežete tudi več raziskav. Zelo dobro je, da to raziskavo najdemo že pred izbiro teme in jo prilagodimo našim potrebam. Pomembno je, da si vprašanj v raziskavi ne izmišljujemo sami, še posebej, če gre za določeno strokovno raziskovanje, kot je na primer merjenje osebnostnih lastnosti, merjenje zadovoljstva in podobno. Naša raziskava mora imeti vedno podlago pri drugi raziskavi, ki je bila objavljena v strokovni publikaciji.
  6. Zaključek. Že med pisanjem naloge si zapisujemo opazke in mnenja, ki jih bomo opredelili v zaključku naše naloge, saj bo tako pisanje zaključka veliko lažje. Poleg tega, lahko skozi prebiranje literature pozorno spremljamo in si zapisujemo mnenja drugih avtorjev o izbrani temi, ki nam lahko kasneje pomagajo pri pisanju zaključka naše naloge.

Za še več nasvetov so vam na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.