PET STVARI, KI JIH MORATE VEDETI PRI PISANJU DIPLOMSKE NALOGE

Pisanje diplomske naloge je lahko zelo težavno, če se ga ne lotite na pravi način. Pomembno je, da že od vsega začetka sledite določenim smernicam, katere so najbolj pomembne, da boste uspešno zaključili svojo nalogo in dosegli novo zmago v svojem življenju. V nadaljevanju naštevamo pet najpomembnejših smernic, lahko bi rekli tudi zakonov, ki jih morate upoštevati, ko se lotite pisanja diplomske naloge.

1. IZBERITE TEMO ZA KATERO JE NA VOLJO DOVOLJ LITERATURE IN VROV

Pogosto se odločimo za pisanje diplomske naloge na temo, katera nam je blizu ali pa je z njo povezano naše delo, kar pa ni vedno najbolje, saj je res, da o tej temi vemo veliko, vendar pa obstaja možnost, da o tej temi ni na voljo dovolj literature, katera je nujno potrebna za pisanje teoretičnih izhodišč, ki obsegajo vsaj tretjino naloge. Vedno se pred začetkom pisanja naloge osredotočite na iskanje ustrezne literature, če te ni dovolj, zamenjajte temo.

2. ZAGOTOVITE SI ZADOSTNO ŠTEVILO V VZORCU RAZISKAVE

Večina diplomskih nalog temelji na kvantitativnih raziskavah s pomočjo ankete. Največji problem pri tem pa je, da je težko pridobiti dovolj izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Preden se odločite kakšne značilnosti bo imel vaš vzorec si zagotovite dovolj veliko število v vzorcu. Če boste na primer delali raziskavo v družinskih podjetjih, najprej razmislite, če boste dobili dovolj odgovorov, saj so v vzorcu lahko le družinska podjetja. Vprašajte se, na kakšen način jih boste pridobili, kje jih boste iskali, kako jih boste spodbudili k sodelovanju,…

3. OBLIKUJTE ANKETNI VPRAŠALNIK GLEDE NA ZASTAVLJENE HIPOTEZE ALI RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Zelo pomembno je pred začetkom izvajanja ankete opredeliti raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze. Pomembno je, da je anketa oblikovana tako, da bomo z njeno pomočjo lahko odgovorili na raziskovalna vprašanja, oziroma, da bomo potrdili ali zavrgli zastavljene hipoteze. Če boste kasneje ugotovili, da ankete niste pravilno zastavili, jo boste morali ponoviti, kar pa vam bo vzelo veliko časa. PRIMER: Če postavimo hipotezo, da so družinska podjetja z več družinskimi člani bolj uspešna, moramo v anketi povprašati tudi o številu družinskih članov.

4. POMAGAJTE SI Z LITERATURO V TUJEM JEZIKU

Razlog za ta nasvet je v tem, da če povzemamo iz slovenskih virov in literature pogosto pride do pojava plagiatizma, ki sicer ni nameren, je pa zelo pogost in naša naloga ne bo zadovoljila kriterijev, ki so potrebni za uspešno zaključeno delo. Poleg tega pa ima naloga (njen teoretični del) pogosto večjo vrednost, če je povzeta po tujih avtorjih.

5. SPROTI SI IZPISUJTE LITERATURO IN NAVEDBE TER CITATE V NALOGI

Velikokrat se namreč zgodi, da pozabimo določen del naloge označiti z avtorjem po katerem smo povzeli tekst. Kasneje nam iskanje ustreznega članka, spletne strani ali monografske publikacije lahko vzame veliko nepotrebnega časa. Zato vam svetujemo, da vestno označujete vse avtorje po katerih ste povzemali besedilo, poleg tega pa vse vire in literaturo, ki jo uporabljate v nalogi ves čas zapisujte v poglavje »literatura in viri« na koncu naloge.

Seveda je pri pisanju diplomske naloge pomembnih še veliko dejavnikov, vendar smo prepričani, da če boste upoštevali naše nasvete, boste korak bližje k uspešnemu zaključku vašega študija. Če pa potrebujete kakršnokoli pomoč ali nasvet, se lahko obrnete na nas. Z veseljem vam bomo pomagali.